Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Pomocy Społecznej (OKP), w związku z uruchomieniem procedury mającej doprowadzić do ogólnopolskiego strajku w pomocy społecznej - skierował list otwarty do Premiera RP - Pana Mateusza Morawieckiego.

 W liście po raz kolejny przedstawiona została geneza trwającego protestu pracowników służb pomocy społecznej, a w szczególności protestujący wskazują na trwającą przynajmniej od października 2018 r. całkowitą bierność resortu rodziny. Sygnatariusze listu zwracają uwagę, iż w tym czasie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ani razu nie spotkała się z reprezentacją środowiska protestujących pracowników. 

Prezes Rady Ministrów informowany jest przez protestujących o organizacji strajku, jego przewidywanym terminie, a także paraliżu pomocy społecznej, który może dotknąć ok. 1 mln polskich rodzin korzystających z systemu publicznego wspracia, a także części rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne. Strajk ma dojść do skutku w II połowie br.  

Strona społeczna wskazuje również na całkowite pomijanie głosu praktyków przy procedowaniu ustaw mających kluczowe znaczenie dla efektywności udzielanej pomocy, w tym na zagrożenie, które niesie za sobą przyjęcie ustaw procedowanych w parlamencie o centrach usług społecznych oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przeczytaj list do Premiera RP  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy