Po tym jak informowaliśmy o zaproszeniu jedynie SKPPS NSZZ "Solidarność" do rozmów z resortem rodziny, MRPiPS zaprasza na spotkanie również reprezentantów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Rozmowy odbędą się 26.03 br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", a strona społeczna sama zapewni szeroki udział organizacji związkowych i stowarzyszeń praktyków, z włączeniem komisji zakładowych NSZZ "Solidarność". O efektach spotkania poinformujemy po jego zakończeniu, jednak na chwilę obecną gotowość strajkowa jest utrzymana.

Przypominamy - rozmowy MRPiPS z członkami NSZZ Solidraność odbyły się 19 marca br. Na spotkanie nie zostały zaproszone inne organizacje reprezentujące protestujących pracowników pomocy społecznej. Brak zaproszenia, a także prowadzenie osobnych rozmów uznaliśmy jako przejaw "gry" na podziały w protestującym środowisku. W związku z powyższym podczas zaplanowanego na 26.03. spotkania, oprócz zaproszonej Federacji zapewnimy udział m.in. Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny (OSAR).   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy