Po tym jak informowaliśmy o zaproszeniu jedynie SKPPS NSZZ "Solidarność" do rozmów z resortem rodziny, MRPiPS zaprasza na spotkanie również reprezentantów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Rozmowy odbędą się 26.03 br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", a strona społeczna sama zapewni szeroki udział organizacji związkowych i stowarzyszeń praktyków, z włączeniem komisji zakładowych NSZZ "Solidarność". O efektach spotkania poinformujemy po jego zakończeniu, jednak na chwilę obecną gotowość strajkowa jest utrzymana.

Przypominamy - rozmowy MRPiPS z członkami NSZZ Solidraność odbyły się 19 marca br. Na spotkanie nie zostały zaproszone inne organizacje reprezentujące protestujących pracowników pomocy społecznej. Brak zaproszenia, a także prowadzenie osobnych rozmów uznaliśmy jako przejaw "gry" na podziały w protestującym środowisku. W związku z powyższym podczas zaplanowanego na 26.03. spotkania, oprócz zaproszonej Federacji zapewnimy udział m.in. Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny (OSAR).   

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Partnerzy

Polecamy