Żadnych propozycji dla asystentów rodziny, koordynatorów, pracowników domów pomocy społecznej i świadczeń oraz kosmetyczne zmiany dla pracowników socjalnych - to przekaz resortu rodziny, który płynie po dzisiejszym spotkaniu strony ministerialnej z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Strona społeczna informuje Ministra o wdrażanym strajku służb społecznych, jednak nie zrywa rozmów, ale oczekuje poważnego potraktowania zgłaszanych postulatów. 

Wznowienie dialogu

Sukcesem dzisiejszego spotkania przedstawicieli MRPiPS z reprezentantami środwiska pracowników pomocy społecznej, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" - był sam fakt, że do rozmów wogóle doszło. Protestujący od października 2018 r. pracownicy pomocy społecznej na pierwsze spotkanie ze stroną ministerialną czekali niemal 7 miesięcy. W tym czasie odbyły się kolejne odsłony protestu, a ostatnio środowisko pracowników zapowiedziało, wzorem innych grup zawodowych - przeprowadzenie ogólnopolskiego strajku generalnego. W dzisiejszych rozmowach uczestniczyli ze strony Ministerstwa: Pan Marcin Zieleniecki - wiceminister, Pani Krystyna Wyrwicka - dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Pan Olgierd Podgórski - dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej oraz pracownicy Ministerstwa. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele: Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny oraz Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" z Sopotu oraz Radomska.   

Kosmetyczne propozycje resortu

Podczas spotkania wiceminister Zieleniecki poinformował zgromadzonych, że w dniu dzisiejszym planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W zakresie realizacji postulatów OKP, projekt nowelizacji zawiera:

1) prawo przysługujące pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowym centrum pomocy rodzinie do pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi;

2) skrócenie terminu, od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z obecnych 5 lat do lat 4, jednak bez zmiany wymiaru tego urlopu;

3) wprowadzenie ścieżki awansu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego, jednak bez powiązania jej z wynagrodzeniem;

4) pierwszeństwo w wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego w innych niż dotychczas podmiotach, w tym placówkach ochrony zdrowia;

5) wyłączenie dodatku stażowego z warunku płacy minimalnej, jednak pozostawienie dodatku terenowego jako części wynagrodzenia zasadniczego. 

Ponadto resort planuje, wbrew stanowisku OKP: dopuszczenie do zawodu pracownika socjalnego studentów kierunków pokrewnych, jednak po ukończeniu przez nich studiów podyplomowych z zakresu pracy socjalnej, a także obniżenie standardu zatrudnienia w małych gminach z obecnych minimum 3 pracowników socjalnych do 2 zajmujących to stanowisko. Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych, jednak strona rządowa nie była wstanie określić przewidywanego terminu przekazania dokumentu do prac parlamentarnych. Wysoce prawdopodobne jest więc, że nawet te kosmetyczne zmiany mogą nie zostać wdrożone przez końcem obecnej kadencji Sejmu i Senatu.

Brak odpowiedzi na kluczoowe postulaty i ignorowanie innych grup zawodowych w pomocy społecznej 

Na tym jednak konkrety ze strony MRPiPS się kończą. Pozostałe grupy w obrębie pomocy społecznej nie doczekały się choćby mglistej zapowiedzi poprawy sytuacji zawodowej. Ponownie ze strony resortu padały argumenty dotyczące odpowiedzialności samorządu za pracowników pomocy społecznej, a także te dotyczące asystentów rodziny i asystentury jako "młodego" zawodu, który może ale nie musi być realizowany w gminach. Pracownicy socjalni z kolei nie mogą liczyć na wzrost dodatku terenowego, nowy katalog zadań, cykliczne szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa, a także dłuższy urlop dodatkowy.

Strajk nieunikniony. OKP decyduje o kolejnej demonstracji w Warszawie.

Pomimo rozmów prowadzonych w życzliwej i merytorycznej atmosferze - przedstawione stanowisko ministerstwa, nie tylko nie mogło w tych warunkach spowodować zmiany dotyczącej podjętej decyzji o przeprowadzeniu strajku generalnego, ale także utwierdziło OKP w słuszności zapowiedzianych działań. Dodatkowo, już po spotkaniu w wiceministrem - OKP zdecydowało o przeprowadzeniu kolejnej demonstracji w Warszawie. Strona społeczna zapropnowała jednak by kontynuować rozmowy i wiceminister Zieleniecki potwierdził gotowość do kolejnego spotkania bezpośrednio po zakończeniu konsultacji w sprawie projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej.      

  

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy