Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała za zasadną skargę Federacji i upomniała TVP S.A. za brak relacji dotyczącej ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pikiety Pracowników Pomocy Społecznej, która miała miejsce 12 października w Warszawie. Przewodniczący Rady przypomniał publicznemu nadawcy o bezwzględnym obowiązku przestrzegania zapisów dotyczących konieczności rozpowszechniania audycji sprzyjających rzetelnemu ukazywaniu wydarzeń. 

Przypominamy - po ubiegłorocznej Pikiecie, nasza organizacja skierowała skargę do KRRiTV, w której zarzuciła publicznym nadawcom pominięcie w przekazie medialnym informacji dotyczącej pikiety. W odpowiedzi Polskie Radio S.A. złożyło wyjaśnienia stronie społecznej oraz na prośbę Federacji przekazało cyfrowy zapis audycji, w których informowano o manifestacji. Pomimo, że relacje radiowe były krótkie i było ich kilkanaście, biorąc także pod uwagę, że kolejne wydarzenia były szeroko i rzetelnie relacjonowane na "falach radiowych" publicznego nadawcy - PFZPSiPS wycofało skargę w części dotyczącej Polskiego Radia. 

Zastrzeżenia pozostały natomiast aktualne wobec TVP, które tłumaczyło brak własnej relacji zdominowaniem serwisów informacyjnych inną tematyką, a także na usprawiedliwienie przekazało linki do dwóch audycji, ale dotyczących "Czarnego Tygodnia w Pomocy Społecznej", a nie samej pikiety. Warto zauważyć, że wszystkie tzw. media komercyjne relacjonowały demonstracje w Warszawie. Argumentacji TVP nie podzieliła też KRRiTV, która wskazała, że cyt. wydarzenie (pikieta) miało znaczną doniosłość społeczną i zasługiwało na omówienie w jednym z głównych wydań "Wiadomości", czy też "Panoramy".

Przeczytaj stanowisko KRRiTV

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Partnerzy

Polecamy