W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia br. ogólnopolskim strajkiem nauczycieli docierają do nas sygnały o możliwym angażowaniu pracowników pomocy społecznej do opieki nad dziećmi w szkołach lub przedszkolach, a także jednostkach pomocy (np. OPS, DPS). Przypominamy, iż tego typu praktyki są całkowicie bezprawne. Pracownik może odmówić wykonania ww. polecenia, zgłosić anonimowo sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, a także powiadomić Federację, która podejmie interwencję.  

Zapowiadany przez środowiska oświaty strajk, ma odbyć się 8 kwietnia br. i potrwać bezterminowo. Rozmowy dotyczące wypracowania kompromisu pomiędzy stroną społeczną i rządową nadal trwają, a więc cały czas możliwy jest scenariusz, w którym do strajku nie dojdzie.

Część samorządów jednak stara się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami ewentualnego strajku. Docierają do nas sygnały, że jednym z realizowanych pomysłów jest możliwe angażowanie pracowników pomocy społecznej do opieki nad dziećmi bezpośrednio w placówkach oświatowych, domu lub jednostce pomocy społecznej.

Przypominamy, iż tego typu praktyki są całkowicie bezprawne. Samorządowe jednostki oświatowe są odrębnymi pracodawcami w rozumieniu Kodeksu Pracy i nie jest możliwe delegowanie pracownika do pracy w tych placówkach, nawet jesli pracownik posiada uprawnienia pedagogiczne. Ponadto pracownik pomocy społecznej nie może brać odpowiedzialności za dzieci, tym bardziej gdyby doszło do wypadku z ich udziałem lub narażenia zdrowia lub życia małoletniego. Wykonanie czynności opieki nad dzieckiem może w takiej sytuacji narazić dodatkowo pracownika na odpowiedzialność karną. Opieka nad dzieckiem nie jest też zgodna z zakresem obowiązków pracowników pomocy społecznej, a ewentualne inne zlecone czynnosci przez przełożonego nie mogą być sprzeczne z prawem nadrzędnym lub charkterem zatrudnienia na danym stanowisku.

W związku z powyższym pracownik w przypadku próby zlecenia ww. czynności powinien:

1) zakwestionować (najlepiej pisemnie) polecenie przełożonego i zarządać jego potwierdzenia na piśmie (art. 25 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

2) powiadomić Państwową Inspekcję Pracy (również anonimowo);

3) może powiadomić Federację, która podejmie interwencję.

Przypominamy - Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 9 września1997 r. orzekł, że bezkrytyczne wykonywanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonego może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę (I PKN 244/97, OSNP 1998/12/358).

W związku z powyższym apelujemy również by w duchu solidarności nie uczestniczyć w działaniach, które są wymierzone w legalnie prowadzoną akcję strajkową. Nie wyobrażamy sobie bowiem by w sytuacji naszego strajku, który jest planowany - zastępować kadry pomocy społecznej np. pracownikami oświaty.  

  

   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19