Federacja dotarła do opinii przesłanych przez podmioty publiczne i społeczne do prezydenckiej inicjatywy legislacyjnej powołującej Centra Usług Społecznych. Swoje krytyczne i obszerne uwagi zgłosiło nawet Ministerstwo Rodziny. Tym czasem projekt ustawy o CUS, który trafił do sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej kolejny miesiąc nie znalazł się w jej harmonogramie obrad.

Swoje uwagi do prezydenckiego projektu ustawy, oprócz Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego skierowały takie organizacje i instytucje jak: NSZZ Solidarność, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz podmioty realizujące zadania usługowe. Dokumentacja zawiera również opinie prawne oraz ekspertyzę dotyczącą kosztów utworzenia oraz funkcjonowania CUS.

Pomimo różnych perspektyw ww. podmiotów związanych z charakterem prowadzonej przez nich działalności, wspólnym mianownikiem stanowisk jest conajmniej krtyczne podejscie do propnowanych rozwiązań lub zgłaszane wątpliwości. Wśród opinii znalazło się m.in. pismo warszawskiego ratusza, w którym przedstawiane są uwarunkowania dla utworzonego już w Warszawie - Centrum Usług Społecznych. Stołeczny CUS zajmuje się jedynie organizacją i zapewnieniem mieszkańcom usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Na początku roku, w związku z funkcjonowaniem ww. instytucji pojawiły się liczne zarzuty dotyczące m.in. jakości oraz dostępności usług opiekuńczych dla mieszkańców. Krytycznie o stołecznym CUS  wypowiadały się wtedy w szczególności media publiczne. Teraz projekt CUS funkcjonującego na podobnych zasadach, co warszawski forsowany jest w wymiarze ogólnopolskim.

Jak pisaliśmy niedawno - przedstawiciele MRPiPS nie zajmują oficjalnego stanowiska w sprawie, a sam projekt od kilku miesięcy wydaje się być "zamrożony" w pracach komisji, do której został skierowany. Jednocześnie jednak pracownicy Kancelarii Prezydenta na regionalnych spotkaniach informują o inicjatywie. Ustawa według pomysłodawców miała wejść w życie już 1 lipca 2019 r. 

Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko pojawią się nowe informacje.        

Przeczytaj opinie o CUS cz.I

Przeczytaj opinie o CUS cz.II

Przeczytaj opinie o CUS cz.III

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19