Federacja przedstawiła opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Projekt zakłada przyznanie świadczenia na każde pierwsze dziecko, ale także procentowe zmniejszenie dotacji do kosztów obsługi programu Rodzina 500+. Zmiany mogą doprowadzić do redukcji etatów w mniejszych gminach.

Uwagi Federacji do dokumentu koncentrują się na zagadnieniu zakładanego obniżenia dotacji do kosztów obsługi rządowego programu. Nasza organizacja wykazuje, że w mniejszych gminach ww. cięcie spowodwać może redukcję etatów pracowników realizujących zadanie lub obniżenie ich wynagrodzeń. Federacja zwraca również uwagę, iż pomimo zakładanej procedury upraszczającej tryb przyznawania świadczenia, projektodawca nie uwzględnił jednoczesnego wzrostu liczby osób uprawnionych, a także własnych oczekiwań co do terminów wypłaty świadczenia. Ww. okoliczności mogą wpłynąć również na płynność realizacji zadania, a także jego efektywność.

Przeczytaj stanowisko Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy