W dzisiejszym wydaniu "Naszego Dziennika" Minister Elżbieta Rafalska odpowiadając na pytanie, o to czy groźba strajku pojawiła się wcześniej stwierdziła, że "Do ministerstwa docierały sporadyczne sygnały świadczące o niezadowoleniu tej grupy społecznej" oraz dodała, że pierwszy raz mowa o ogólnokrajowym strajku miała miejsce dopiero w tym roku. Ja było naprawdę wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

  

E.Rafalska dla Naszego Dziennika: Do ministerstwa docierały sporadyczne sygnały świadczące o niezadowoleniu tej grupy społecznej. Większa reakcja środowiska miała miejsce w październiku ubiegłego roku, kiedy odbyła się pikieta (...). Natomiast po raz pierwszy o ogólnokrajowym strajku była mowa w przekazach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Pracowników Pomocy Społecznej z początku bieżącego roku. 

Federacja: O "niezadowoleniu" naszej grupy zawodowej mówimy przynajmniej kilka lat, jednak pozostają one bez reakcji. Wystarczy zerknąć na nasze zabiegi jako organizacji społecznych. Już w 2017 r. rozmawialiśmy z resortem. Już wtedy zwracaliśmy m.in. uwagę na kwestię dodatku terenowego i jego włączania do pensji minimalnej, a także obiecywano nam debatę o zmianach legislacyjnych. Można na naszej stronie prześledzić te bezowocne zabiegi np. relację ze spotkania w ministerstwie 26.04.2017 r.  Natomiast całkowitym mijaniem się z prawdą jest stwierdzenie dotyczące informacji o możliwym strajku, która to zapowiedź miała się po raz pierwszy pojawić dopiero w tym roku. W piśmie z 31.08.2018 r. skierowanym doi Minister Rafalskiej informowaliśmy, że cyt. "podjęto decyzję o zorganizowaniu Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej, który będzie prowadzony aż do skutku łącznie z doprowadzeniem do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Pomocy Społecznej".  Wcześniej tj. w lipcu 2018 r. wzywaliśmy do wznowienia dialogu, a w lutym 2019 r. o możliwym strajku informowaliśmy już samego premiera. 

E.Rafalska dla Naszego Dziennika: Złożyłam wniosek o powołanie podzespołu ds. pracowników socjalnych i pracowników domów pomocy społecznej, który działałby w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Federacja: W ocenie Federacji ww. zabiegi są graniem "na czas" w trwającym sporze. Przez ostatnie lata informowano nas o potrzebie dyskusji w tym zakresie, także ze stroną samorządową (patrz relacja ze spotkania w MRPiPS w dniu 26.04.2017 r.), a także powołano zespoły problemowe w Radzie Pomocy Społecznej. Rada Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowi właściwe ciało doradcze Minister, w którym zasiadają przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządowcy, praktycy pomocy społecznej oraz przedstawiciele nauki. Rada omawiała, a nawet pracowała nad zmianami dotyczącymi pracowników pomocy społecznej, jednakże po tej debacie nie doszło do żadnych oczekiwanych zmian. Federacja gotowa jest do rozmów ze stroną rządową, jednak rozmowy o konkretach i planowanych zmianach, a nie do kolejnego tworzenia fikcji w formie ciał opiniodawczo-doradczych.  

O pozostałych tezach Minister można przeczytać tutaj

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy