9 maja obchodzimy Dzień Europy ustanowiony w rocznicę przedstawienia Planu Szumana leżącego u podstaw utworzenia Unii Europejskiej. Z tej okazji Prezydent IFSW Regionu Europa (Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych), do której to organizacji należy nasza Federacja - Pani Ana Radulescu wystosowała specjalny list dotyczący społecznej roli pracowników socjalnych oraz pracy socjalnej w Europie. 

W liście czytamy m.in.: W Dniu Europy chcemy odnowić nasze przesłanie, że Pracownicy socjalni posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę, aby wspierać ludzi w pokonywaniu barier i rozwiązywaniu problemów, jakie mogą napotkać na swojej drodze życiowej.

I dalej: Ważne jest, aby w pełni zrozumieć kluczową rolę i odpowiedzialność pracowników socjalnych w całym procesie integracji społecznej. Politycy i decydenci w całej Europie powinni mieć świadomość, że inwestycje publiczne mające na celu tworzenie innowacyjnego, zrównoważonego i zintegrowanego systemu zabezpieczenia społecznego są warunkiem wstępnym dla budowania równowagi społecznej w Europie z korzyścią dla wszystkich jej obywateli.

Cały list dostępny jest tutaj

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy