Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW) - Region Europa, zaapelowała do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wdrożenie oczekiwanych zmian w systemie pomocy społecznej, a także warunkach pracy pracowników socjalnych oraz pomocy społecznej. 

W związku z trwającym Ogólnopolskim Protestem Pracowników Pomocy Społecznej, IFSW zabiera głos w obronie pracowników pomocy społecznej w Polsce. W liście adresowanym do polskich władz, IFSW zwraca uwagę na lekceważenie głosu praktyków, a także na pominięcie w obszarze polityki społecznej, takich kwesti jak dbałość o godność, prawa pracownicze, bezpieczeństwo oraz wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej.

Zdaniem IFSW dobrze rozwinięty, finansowany i wspierany system pomocy społecznej oraz pracownicy socjalni zmieniają życie ludzi, rodzin i społeczności, wspierając ich aktywną integrację. Pracownicy socjalni są uznawani za kluczowych profesjonalistów umożliwiających ludziom trwałe wyjście z cyklu ubóstwa.

IFSW podkreśla, że sytuacja pracowników socjalnych w Polsce staje się coraz gorsza, stąd jeśli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zdecyduje się na wsparcie systemu odpowiednimi środkami publicznymi, proces zmniejszania zatrudnienia w systemie pomocy społecznej w Polsce będzie się pogłębiał, a powstałe zaniedbania mogą mieć wpływ na jakość wsparcia udzielanego obywatelom.

Jak zauważa międzynarodowa Federacja - bez pracowników socjalnych i bez ich umiejętności państwo polskie nie będzie się rozwijać w zakresie integracji społecznej. Wzmacnianie samodzielności potrzebujących i zwiększanie ich zdolności do reagowania na kryzysy, wymaga właściwych warunków pracy zawodowej pracowników socjalnych. 

IFSW apeluje o wdrożenie propzycji przedstawionych przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. List podpisała Ana Radulescu - Prezydent IFSW Region Europa. 

Więcej tutaj

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy