Delegaci z 25 krajów wzięło udział w Zjeździe Delegatów Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa (International Federation of Social Workers), który odbył się w dniach 6-8 września 2019 roku w Wiedniu. Wśród nich obecny był dr Marcin Boryczko - przedstawiciel PFZPSiPS oraz członek Komisji Praw Człowieka IFSW.

W trakcie trzydniowego Zjazdu odbyła się prezentacja raportów Zarządu IFSW poświęconych komunikacji, sieciowaniu i lobbowaniu w celu wzmocnienia wizerunku pracy socjalnej oraz jej organizacji członkowskich.
Przedstawiciele poszczególnych komisji oraz Reprezentacji IFSW w ciałach doradczych zaprezentowali swoje raporty (dostępne na stronie: https://www.ifsw.org/delegates-meeting/). Byli to kolejno: 
Fernanda Rodriguez – przedstawiciel do Rady Europy
Marcin Boryczko – Komisja Praw Człowieka
Jane Shears – Komisja Etyki
John Brennan – Europejska Platforma Społeczna (European Social Platform)
Fran McDonnel – Europejska Sieć do Walki z Ubóstwem (European Anti-Poverty Network)
Graca Andre – Agencja do spraw Praw Podstawowych (Fundamental Rights Agency)
W kierunku "nowej" polityki
Odbyła się również dyskusja na temat Europejskich Filarów Społecznych IFSW Europa (2018-2019). Istotnym elementem spotkania była debata poświęcona ustanowieniu zasad etycznych, które mogą być wprowadzone do kodeksów etycznych organizacji członkowskich. Przeprowadzono również dyskusję na temat przyjęcia Komunikatu Federacji (IFSW) poświęconego polityce europejskiej w następującym zakresie: Czy Europa socjalna jest możliwa? Młodzi pracownicy socjalni jako awangarda zmiany. Europa bez ubóstwa. Globalny plan na przyszłość. Rola pracowników socjalnych w opiece nad nieletnimi sierotami. Przedstawiono także raporty poświęcone finansom, audytowi, sytuacji budżetowej Federacji. Ponadto zatwierdzono nominacje wewnętrznych i zewnętrznych reprezentantów Federacji do ciał doradczych oraz dokonano wyborów do Zarządu Federacji.
Więcej informacji na stronie ifsw.org Foto: IFSW

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy