Pracownicy MOPR w Piekarach Śląskich przystąpili do Federacji. Witamy wszystkich pracowników zrzeszonych w miejscowym związku zawodowym i życzymy by Wasze uczestnictwo w naszej ogólnopolskiej organizacji obfitowało w same sukcesy oraz wzmocniło Wasze starania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest kolejną organizacją z regionu Śląska należącą do PFZPSiPS. Tym samym region ten jest najliczniej reprezentowany w strukturach Federacji. Także z ww. powodu, już wkrótce planujemy przeprowadzenie szkolenia dla związków zawodowych województwa śląskiego oraz spotkanie regionalne dla wszystkich pracowników pomocy społecznej, w tym z udziałem osób niezrzeszonych. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Partnerzy

Polecamy