Wszystko wskazuje, że nie byłoby tegorocznych podwyżek wynagrodzeń pracowników MOPS w Wejherowie, gdyby nie wszczęty spór zbiorowy i działania lokalnej organizacji związkowej. Pomimo, że kierująca MOPS dyrektor, publicznie i w obecności wiceprezydenta Wejherowa - stwierdziła w tym przedmiocie, że cyt. "nie pozwolę, żeby jakby przypisać sobie moją pracę " - to właśnie chronologia wydarzeń świadczy o wiodącej roli związku zawodowego w dążeniu do wzrostu wynagrodzeń. Tym samym, wobec braku woli pracodawcy w zawarciu częściowego porozumienia, strona związkowa będzie nadal domagać się realizacji postulatu obejmującego pełną, oczekiwaną kwotę podwyżek. W spór zostanie zapewne zaangażowany wyznaczony mediator z MRPiPS, ale nie jest też wykluczone, że już wkrótce rozpocznie się zapowiadana podczas rozmów - akcja protestacyjna.

Wynagrodzenia pracowników MOPS w Wejherowie należą do najniższych w regionie oraz kraju. W kwestii skandalicznie niskich uposażeń pracowników upomniał się lokalny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, który jest członkiem Federacji. Nasza członkowska organizacja wszczęła spór zbiorowy domagając się podwyżek, zarówno w roku bieżącym, jak też w roku następnym. Pomimo etapu rokowań - pracodawca cały czas twierdził i stał na twardym stanowisku, że regulacja wynagrodzeń nie jest możliwa. Zwrot w sytuacji nastąpił nagle, w przeddzień zapowiedzianych rozmów mediacyjnych z udziałem wiceprezydenta. Podczas zebrania z pracownikami dyrektor oświadczyła, że znalazły się środki na podyżkę, jednak w niższej kwocie, niż oczekiwał związek zawodowy. Już podczas rozmów z udziałem strony związkowej Ww. nie chciała jednak przyznać, że regulacje będą również zasługą organizacji związkowej, działającej w zakładzie pracy, która zwróciła uwagę i podjęła starania na rzecz wzrostu uposażeń.

Zapowiedziane podwyżki staną się faktem już od października br., ale "dzięki" postawie pracodawcy i braku woli zawarcia częściowego porozumienia, na negocjacyjnym stole pozostaje nadal pełna pula wysuniętych żądań płacowych.

   

            

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy