Tuż przed planowanymi zmianami personalnymi w MRPiPS, Zarząd Federacji spotkał się z kierownictwem resortu. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, w okolicach nowego roku planowany jest powrót do zapowiadanych zmian w ustawie, a dotyczących sytuacji pracowników socjalnych. Ministerstwo zrezygnowało też z planów obniżenia wskaźnika zatrudnienia w najmniejszych gminach, a także przedstawiło nowe dane dotyczące poziomu wynagrodzeń pracowników socjalnych. Średnia pensja brutto pracownika socjalnego wzrosła z 2635 zł w 2018 r. do 2787 zł w 2019 r. 

Planowane spotkanie z szefostwem Ministerstwa Rodziny przypadło na gorący okres zmian personalnych w Rządzie. Tym samym nie wiadomo, czy i w jakim zakresie formułowane zapowiedzi zostaną podtrzymane po rekonstrukcji ministerstwa. Już dziś wiadomo, że funkcję Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełnić będzie Pani Marlena Maląg, o czym pisaliśmy szerzej tutaj.

W trakcie rozmów wiceminister Pan Marcin Zieleniecki potwierdził, że resort będzie kontynuował rozpoczęte prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi statusu i warunków pracy pracowników socjalnych. Nie padło jednak żadne zapewnienie dotyczące innych zawodów pomocowych, ani konkretny termin wznowienia procesu legislacyjnego w zakresie zmian w ustawie o pomocy społecznej. Jak dodała strona ministerialna - prawdopodobnym czasem, w którym projekt ustawy ujrzy światło dzienne będzie koniec tego lub początek przyszłego roku. Co ważne - dokument ma nie zawierać kontrowersyjnych zmian proponowanych uprzednio przez resort, a dotyczących obniżenia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych w najmniejszych gminach. 

Kierownictwo ministerstwa przedstawiło też najnowsze dane dotyczące sytuacji pracowników socjalnych w Polsce. Średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego wzrosło, w porównaniu z ubiegłym rokiem o 5,8 % tj. z kwoty 2635,35 zł (2018) na 2787,02 zł (2019). O 4,2% wzrosło średnie wynagrodzenie starszych pracowników socjalnych: w 2018 r. wynosiło ono 2981,96 zł, a w 2019 r. - 3106,91 zł brutto.

Najniższą średnią wynagrodzenia pracowników socjalnych odnotowano w województwach: podlaskim oraz lubelskim, najwyższą w: mazowieckim oraz pomorskim.

W całej Polsce odnotowano spadek zatrudnienia pracowników socjalnych - najwięcej w PCPR-ach, mniej w OPS-ach. Przyjmując, że w Polsce jest 2477 gmin - to problem z zatrudnieniem pracowników socjalnych oficjalnie zgłoszono w 300 z nich tj. w ok. 12% wszystkich. 

Rozmowy, w których uczestniczyła również Dyrektor Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej - Pani Krystyna Wyrwicka dotyczyły tradycyjnie tematów związanych z działaniami, które powinny być podjęte by poprawić sytuację pracowników pomocy społecznej, ale także wzmocnić ich w wymiarze skuteczności realizowanych zadań. Dyskusja ma być kontynuowana już w grudniu br.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy