Federacja przesłała nowo wybranej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gratulacje i życzenia sukcesów w sprawowanej funkcji. Jednocześnie strona społeczna oczekuje wypracowania rozwiązania, które zakończy trwający ponad rok Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej. Z powodu braku porozumienia - przewodniczący Federacji, także w tym roku odmówił uczestnictwa w organizowanych przez MRPiPS - obchodach Dnia Pracownika Socjalnego.

PFZPSIPS w liście przesłanym Pani Marlenie Maląg - przypomina o trwającym poteście oraz niezrealizowanych dotychczas postulatach środowiska pracowników pomocy społecznej. Wskazujemy również na najbardziej palące problemy naszej grupy zawodowej - niskie uposażenia, narażenie na niebezpieczeństwa podczas wykonywania czynności służbowych, dalszy odpływ specjalistów i obciążanie pomocy społecznej kolejnymi zadaniami bez gwarancji odpowiednich środków. Pomimo złożonych przez stronę społeczną - propozycji zmian legislacyjnych, proces ich procedowania nie został faktycznie podjęty.

Federacja zwraca uwagę, że to pracownicy pomocy społecznej realizują rządowe zadania wsparcia rodzin, ale w odróżnieniu od nich nie mogą liczyć na konkretną i adekwatną pomoc ze strony rządu, który te zadania zleca. 

By móc wspólnie świętować Dzień Pracownika Socjalnego - potrzebne są powody do świętowania, zauważa przewodniczący Federacji informując o swojej nieobecności na wystosowane zaproszenie do uczestnictwa w ministerialnych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. 

Przeczytaj list do Minister tutaj

 

  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy