Pierwsza runda mediacji w trwającym sporze zbiorowym pomiędzy Federacją, a MGOPS w Końskich nie przyniosła porozumienia. Nie zostały m.in. uzgodnione żadne kryteria przyznawania nagród, a więc wszelkie działania pracodawcy w tym zakresie pozostają nadal jego autonomiczną oraz wyłączną decyzją i nie mogą być wiązane ze stanowiskiem lub działaniami naszej organizacji. Jeśli pracodawca zechciałby np. wprowadzić rodzaj egzaminów lub testów przed przyznaniem nagród - to w sposób oczywisty dla strony związkowej, nie będzie to wynikało z żadnych przepisów prawa, a już na pewno nie z naszego oczekiwania.

Spór zbiorowy Federacji z MGOPS w Końskich dotyczy m.in. podniesienia wynagrodzenia, wprowadzenia kryteriów nagradzania, a także nowych zasad przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Federacja upomina się również o przestrzeganie praw i wolności związkowych. Obecnie toczone są mediacje z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort rodziny. Rozmowy trwają, a strony starają się wypracować kompromisowe rozwiązanie. W rozwiązanie sporu aktywnie zaangażował się Burmistrz Końskich. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy