Zapowiada się dobry początek roku dla pracowników MOPS w Brodnicy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy - Alfred Józefiak - dotychczasowy dyrektor jednostki przestaje pełnić swoją funkcję i znajduje się w okresie wypowiedzenia. O nagłych zmianach personalnych poinformował pracowników burmistrz Brodnicy, który ma wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki dyrektora MOPS. Dyrektor Józefiak zasłynął kontrowersyjnymi działaniami wobec pracowników i związkowców m.in. wprowadzając obowiązek noszenia urządzeń lokalizujących w siedzibie jednostki i wyłącznie dla pracowników terenowych. Ostatnio - jak informowaliśmy - dyrektor przegrał sprawę sądową z jednym z bezprawnie zwolnionych pracowników, a z kolei jego doniesienie do prokuratury na innego pracownika - wiceprzewodniczącą lokalnego związku, okazało się całkowicie bezzasadne. MOPS na mocy ugody zoobowiązany był też cofnąć karę porządkową upomnienia pracownikowi, który nie stosował ww. urządzenia GPS.

O sytuacji w brodnickim Ośrodku pisalismy już wielokrotnie, głównie w kontekście mnożących się zarzutów strony związkowej wobec zarządzającego jednostką. W MOPS trwają też dwa spory zbiorowe wszczęte przez Federację m.in. w zakresie obrony praw i wolności związkowych, a także ochrony praw pracowniczych. W jednym ze sporów rozpoczęły się mediacje prowadzone przez mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, a związkowcy przystąpili do trwającego cały czas protestu, który polega na obanerowaniu budynku jednostki oraz prywatnych posesji mieszkańców Brodnicy. Przeprowadzono także akcję ulotkową. W odpowiedzi na działania zrzeszonej w Federacji organizacji związkowej - część pracowników postanowiła nawet założyć drugi związek zawodowy, o którym mówił kilkakrotnie i tłumacząc swoje działania sam dyrektor MOPS. Teraz jednak, jak wszystko na to wskazuje - przynajmniej część problemów pracowników ma szansę się zakończyć. W sądzie z kolei rozstrzygną się złożone przez Federację skargi dotyczące udostępnienia informacji publicznych, w tym w zakresie wyników przeprowadzonej ankiety dotyczącej m.in. zachowań mobbingowych, którą przeprowadził Burmistrz Brodnicy.       

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy