Rośnie zapotrzebowanie pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników socjalnych, ale maleje podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje - wynika z corocznego raportu pt. "Barometr Zawodów", przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy z Urzędami Pracy.

Barometr zawodów to coroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw. 

Jak wynika z powyższego zestawienia - w porównaniu z 2019 r. - w 2020 r. wzrosła liczba powiatów i województw, w których zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników socjalnych przewyższa liczbę chętnych do podjęcia tej pracy. Niewiele jest natomiast takich powiatów, w których istnieje nadwyżka poszukujących pracy na ww. stanowisko w stosunku do wolnych etatów. Miejsc z deficytem pracowników socjalnych więc przybywa, o czym wielokrotnie informowaliśmy, wskazując m.in. że w 2018 r. liczba zatrudnionych w zawodzie osiągnęła dawno nie notowany niski poziom z 2012 i 2015 roku.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy