Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) skierowała list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym podobnie jak Federacja domaga się zmian w zakresie przeprowadzania wywiadu w okresie epidemii, a także o uproszczenie procedury postępowania w sprawie zasiłków z pomocy społecznej i rejestracji jako osoba bezrobotna oraz ustalania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Kwestia wywiadu telefonicznego jest właśnie przedmiotem prac parlamentarnych i wszystko wskazuje, że zacznie obowiązywać w ciągu najbliższych dni. 

 EAPN Polska w liście skierowanym do Marleny Maląg zwraca się z wnioskiem o pilną interwencję, której celem będzie: 

▪ ułatwienie obywatelom i mieszkańcom Polski dostępu do świadczeń społecznych z pomocy społecznej oraz zasiłku dla osób bezrobotnych oraz

▪ umożliwienie pracownikom pomocy społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia wykonywania swoich obowiązków przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa przewidzianych w okresie stanu epidemii. 

Obecnie zapotrzebowanie na wsparcie publiczne wśród obywateli i mieszkańców Polski może być większe ze względu na skutki epidemii covid-19. Jednocześnie ze względu na ograniczenia w działalności instytucji zabezpieczenia społecznego m.in. ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy, dostęp do pomocy stał się utrudniony. Jednak tymczasowa zmiana i uproszczenie zasad przyznawania pomocy umożliwi prowadzenie postępowań administracyjnych w sposób efektywny i bezpieczny - stwierdza przewodniczący EAPN Polska dr. hab. Ryszard Szarfenberg.

Pełna treść wystąpienia dostępna jest tutaj

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy