O sytuacji opiekunów i opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, w tym w prywatnych domach opieki, pisaliśmy wielokrotnie. Brak środków ochrony, brak procedur i testów - to tylko część z problemów doświadczanych przez tę grupę zawodową w związku z COVID-19. OPZZ "Konfederacja Pracy" przygotowała petycję adresowaną do MRPiPS zawierającą 6 postulatów, których realizacja jest teraz szczególnie pilna. Zachęcamy nasze organizacje związkowe i sympatyków do poparcia online przygotowanej petycji. 

 6 postulatów pracownic i pracowników opieki podczas epidemii COVID-19

 1. Zapewnienie środków ochrony osobistej (w tym: odzieży ochronnej, masek ochronnych, rękawiczek, środków odkażających) oraz zagwarantowanie ich sprawnej dystrybucji.
 2. Wprowadzenie jasnych procedur organizacji pracy w placówkach, mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników/nic i ich podopiecznych, zwłaszcza w placówkach objętych kwarantanną, w tym:
  • podział na niestykające się, stałe zespoły pracownicze,
  • zapewnienie dostaw: żywności, leków, środków higieny osobistej,
  • zapewnienie miejsc noclegowych dla pracowników i pracownic,
  • uregulowanie czasu pracy (np. przerw w zmianach, rotacji zespołów pracowniczych).
 3. Wykonywanie regularnych testów na obecność koronawirusa wśród pracowników/nic i podopiecznych ośrodków.
 4. Podniesienie pensji zasadniczej pracownic i pracowników nadal pracujących w placówkach objętych kwarantanną o 100% oraz objęcia wszystkich pracowników i pracownic placówek zasiłkiem chorobowym w wysokości 100% wynagrodzenia w okresie obowiązkowej kwarantanny domowej.
 5. Zapewnienie dodatkowego personelu i sprzętu medycznego w placówkach, gdzie przebywają zakażeni/one lub chorzy/re na COVID-19 podopieczni/e i pracownicy/e, lub zapewnienie im innej, natychmiastowej pomocy medycznej.
 6. Systemowe rozwiązanie problemu niedoboru personelu w placówkach opiekuńczo leczniczych (ustanowienie limitu podopiecznych przypadających.

Petycję można podpisać TUTAJ

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy