Ministerstwo Rodziny zapowiada wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej. Minister Maląg w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 (w audycji "Rządy Pieniądza") również poinformowała, że „personel DPS-ów, także pomocniczy, otrzyma dodatkowe wynagrodzenia". Federacja pyta więc resort o szczegóły dotyczące pomocy finansowej Państwa z przeznaczeniem na ten cel. 

 

MRPiPS wielokrotnie zapewniało, że przekazuje dodatkowe środki na dofinsnowanie domów pomocy społecznej. Padły również konkretne kwoty tj. 20 mln na rzecz DPS-ów, w których przebywają mieszkańcy na tzw. starych zasadach. Informację powyższą powtórzono także w piśmie do Federacji, w którym resort zapewnia, że wydano również instrukcje dotyczące powrotu pensjonariuszy DPS z leczenia szpitalnego.

Przeczytaj pismo MRPiPS

W związku z finansowymi zapowiedziami - PFZPSiPS wnosi o doprecyzowanie i wskazanie:

- Czy środki na dodatkowe wynagrodzenia pochodzić będą z puli 20mln przekazanych wojewodom z rezerwy celowej budżetu państwa? Jeśli tak – to w jaki sposób nastąpi/ł ich rozdział, jaka część zostanie/ła przeznaczona na dodatkowe wynagrodzenia lub ich składowe, w których DPS i jaka kwota zostanie/ła wypłacona na powyższe wynagrodzenia?

- Jakie jeszcze inne środki, w jakiej kwocie i z jakich źródeł oraz kiedy zostaną przekazane na dodatkowe wynagrodzenia lub ich składowe dla pracowników domów pomocy społecznej?

Postulat dotyczący rekompensat finansowych dla personelu domów pomocy społecznej wynika - zdaniem Federacji - z utraty przez pracowników dochodów na skutek wydanych zaleceń pracy w jednym tylko podmiocie, a także w związku z przymusowym kwarantannowaniem lub „koszarowaniem” pracowników w DPS. Sytuacja odosobnienia pracowników i poddania ich znacznym obciążeniom psychicznym oraz fizycznym, bez odpowiedniego odpoczynku – prowadzi do licznych kryzysów psychicznych i ma wymiar doświadczanej traumy. Z tych względów PFZPSiPS dąży do pilnej realizacji wszystkich zgłoszonych uprzednio postulatów.

Przeczytaj wniosek Federacji

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy