Z przyjemnością pragniemy poinformować, że spór zbiorowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie wszczęty przez Federację w grudniu 2019 r. zakończył się podpisaniem porozumienia już na etapie rokowań. Dzięki temu, już od czerwca 2020 r. zostaną uruchomione podwyżki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Ponadto podniesiono ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz udało się, w brzmieniu uzgodnionym z Federacją - wprowadzić procedurę bezpieczeństwa, procedurę antymobbingową oraz uregulowano ścieżkę awansu zawodowego dla wszystkich pracowników.

Osiągnięte porozumienie pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość zawodową pracowników MOPS Poręba, a my jako Federacja mamy nadzieję, że ośrodek na stałe wypadnie z czarnej listy pracowdawców najgorzej wynagradzających pracowników pomocy społecznej, na której to znajdowali się przez kilka ostatnich lat.

Warto również podkreślić, że w toku rokowań ustalono, że wydawanie żywności w ramach POPŻ będzie odbywało się przez pracowników na zasadzie dobrowolności, zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa rodziny.  

Trzymamy mocno kciuki za pracowników MOPS Poręba licząc jednocześnie na owocną współpracę z nowym kierownikiem instytucji - Panią Katarzyną Wilk.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy