W skali kraju ilość wydanych dotychczas przez wojewodów środków ochrony osobistej dla domów pomocy społecznej może wyglądać imponująco. Jednak, jeśli uwzględnimy liczbę osób zatrudnionych w tych placówkach - to okazuje, się że od początku epidemii na jednego pracownika DPS przypadło średnio zaledwie 0,21 l płynu dezynfekującego, niewiele ponad 1 przyłbica, 15 maseczek oraz 26 szt. rękawiczek. Resort zapewnia jednak, że kolejne transze zostały przyznane i trafią do jednostek. Sprawdzimy!

W liście adresowanym do Federacji, MRPiPS wskazuje, że z przekazanych przez wojewodów rozliczeń wynika, że do domów pomocy społecznych na terenie całego kraju zostało już wydanych 11 625 litrów płynów, 847 231 sztuk maseczek, 1 409 800 sztuk rękawiczek oraz 74 531 sztuk przyłbic.

Te znaczne w skali kraju ilości, tracą jednak na znaczeniu, gdy uwzględnimy liczbę pracowników zatrudnionych w DPS-ach (w 2018 - 53 641 osób). Okazuje się więc, że przynajmniej do końca kwietnia, każdy z pracowników mógł liczyć na wyposażenie dostarczone przez wojewodów, objemujące średnio jedynie: 0,21 litra płynu dezynfekującego, ok. 15 maseczek, 26 sztuk rękawiczek i 1 przyłbicę. To potwierdza jedynie, że wszystkie sygnały docierające do naszej organizacji o braku niezbędnego sprzętu, nie tylko nie były przesadzone, ale wręcz oddają tragiczne warunki, w jakich przyszło personelowi DPS-ów walczyć z pandemią w jej początkowym okresie. Gdyby wziąć pod uwagę zalecany okres używania - sprzęt przekazany przez wojewodów, nie starczył bowiem na zabezpieczenie pracownika nawet przez kilka dni. 

 

Ministerstwo zapewnia jednak, że kolejne transze środków ochrony zostały już przyznane i trafią do jednostek. W dniu 23 kwietnia 2020 r. zostało złożone do Ministra Zdrowia kolejne (3) zapotrzebowanie na niezbędny sprzęt dla placówek pomocy społecznej, przede wszystkim dla domów pomocy społecznej, placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz placówek całodobowej opieki. Zapotrzebowano: 18 840 litrów płynu do dezynfekcji, w tym dla domów pomocy społecznej 8 230 litrów, 1 164 212 sztuk maseczek, w tym dla domów pomocy społecznych 812 182 sztuk, 2 328 424 sztuk rękawiczek, w tym dla domów pomocy społecznej 1 624 364 sztuk, 353 562 sztuk przyłbic, w tym dla domów pomocy społecznej 348 078 sztuk, 117 854 sztuk kombinezonów, w tym dla domów pomocy społecznej 116 026 sztuk. Jak informuje MRPiPS - wniosek ten został już rozpatrzony pozytywnie, a przyznane środki mają być sukcesywnie przekazywane do wojewodów w celu ich dystrybucji.

 

       

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy