Oflagowane budynki Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach - to efekt braku porozumienia w sporze zbiorowym toczącym się o podwyżki z miejscową dyrekcją jednostki. Spór prowadzony przez nasz lokalny związek wszedł w fazę mediacji.  

Organizacja ze Świętochłowic zabiega od dawna o wzrost uposażeń, jednak zarówno pracodawca, jak i miejscowy samorząd nie zrealizował dotychczas postulatów pracowników Ośrodka. W tych warunkach zdecydowano o oflagowaniu budynków, co stanowi pierwszy ale nie wykluczone, że nie ostatni element akcji protestacyjnej. Związkowcy mogą też skorzystać z uprawnienia do strajku ostrzegawczego, a w dalszym etapie także zdecydować o strajku generalnym. Póki co udało się skutecznie umieścić banery protestacyjne, pomimo że dyrekcja starał się zgłaszać obiekcje w tym zakresie.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy