Na ulice Opola wyjechał samochód z głośników którego wygłaszany jest komunikat o trwającym proteście pracowników MOPR. Oprócz ruchomego billboardu prezentowany jest apel do lokalnego samorządu o poważne potraktowanie postulatu dotyczącego podwyżek pracowników jednostki. 

 

Spór w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi nasza członkowska organizacja tj. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Dotychczasowe mediacje z udziałem władz Opola oraz mediatorem wyznaczonym przez MRPiPS nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Ostatnio na ustalone spotkanie mediacyjne nie dotarł nawet dyrektor MOPR, o czym pisaliśmy tutaj.   

To tylko doprowadziło do eskalacji konfliktu i zwiększenia, już i tak dużego napięcia pomiędzy stronami. Pracownicy MOPR domagają się wzrostu uposażeń oraz ekwiwalentu za używanie odzieży. Podwyżki z lat ubiegłych, które wywalczyła strona związkowa już dawno przestały odpowiadać realiom utrzymania i godnych wynagrodzeń. Opolski ratusz tłumaczy, że wzrost wynagrodzeń w związku ze stratami w okresie pandemii jest mało realny, ale strona związkowa przypomina, że to właśnie pracownicy MOPR realizują zadania związane z reakcją na kryzys oraz nadal ich pensje odbiegają od tych w urzędzie. Kolejne spotkanie pomiędzy stronami ma odbyć się jeszcze w październiku. 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy