Wyższego, niż zakładany w projekcie dodatku terenowego, dłuższego urlopu dodatkowego, ochrony prawnej w sytuacji napaści - o te m.in. zmiany postuluje Federacja w trakcie konsultacji społecznych ministerialnego projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej. Nasza organizacja właśnie przesłała swoje uwagi do dokumentu, ale także prosi pozostałych partnerów społecznych o wsparcie tych zmian. 

Ogłoszony projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej zakłada szereg modyfikacji uprawnień pracowników socjalnych: od pomocy psychologicznej i regularnych szkoleń podnoszących bezpieczeństwo, poprzez zmiany w wykonywanych zadaniach, po poprawę warunków pracy związanych ze wzrostem dodatku terenowego, wprowadzeniem przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, skróceniem okresu oczekiwania na urlop dodatkowy, czy dopuszczeniem do zawodu absolwentów innych kierunków, niż praca socjalna. O powyższe zmiany, jako Federacja zabiegamy od wielu lat organizując m.in. protesty w tej sprawie. 

Jednakże w tym czasie, sytuacja pracowników jeszcze bardziej się pogorszyła, czego przejawem są skandalicznie niskie uposażenia oraz odpływ z zawodu licznych specjalistów. Stąd też wystąpiła potrzeba zmodyfikowania samych oczekiwań legislacyjnych. 

Z tych względów Federacja przedstawiła ww. uwagi do projektu ustawy, a także wnosi o wprowadzenie przepisów przejściowych pozwalających utrzymać zatrudnienie tych pracowników socjalnych, którzy w wyniku licznych perturbacji prawnych i kontroli utracili prawo do wykonywania zawodu. Nie zapominamy także o naszych klientach - proponujemy wyłączenie z dochodu na potrzeby świadczeń z pomocy społecznej: zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego, a także chcielibyśmy zapewnić możliwość wspólnego umieszczenia w DPS osób, które tworzyły rodzinę w myśl ustawy, a nie tylko małżonków lub rodzica z dzieckiem, jak proponuje projektodawca.  

Z apelem o wspracie zmian wystąpiliśmy do pozostałych organizacji uczestniczących w konsultacjach.

Przeczytaj pełne stanowisko Federacji 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy