Nasza zakładowa organizacja związkowa z Zawiercia zawarła porozumienie dotyczące podwyżek dla pracowników MOPS. Dzięki działaniom związkowym w ramach wszczętego sporu zbiorowego, zatrudnieni otrzymali dwie transze podwyżek, w tym jedną z wyrówananiem od 2019 r. Gratulujemy! 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy