Federacja wystosowala do Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym informuje o sytuacji pracowników socjalnych w Polsce, a także wyraża nadzieję na jak najszybsze przyjęcie zmian legislacyjnych, które warunki płacy i pracy pozwoliłyby poprawić. 

Poniżej treść listu otwartego: 

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, jako społeczna organizacja związkowa, której celem jest dbanie o profesjonalny wymiar publicznego systemu wsparcia, w związku ze zbliżającym się Dniem Pracownika Socjalnego (21 listopada) – zwraca się do Pana z apelem o jak najszybsze procedowanie i wdrożenie, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem uwag i postulatów naszej organizacji.

Ww. inicjatywa legislacyjna podjęta przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej, znajduje się obecnie na etapie społecznych konsultacji projektu. Jego pilne przyjęcie przez Radę Ministrów i skierowanie do prac parlamentarnych, jest naszym zdaniem kluczowym elementem poprawy sytuacji pracowników socjalnych w Polsce. Przypominamy tym samym, że od 2018 r. trwa Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej, którego działania związane były m.in. ze skandalicznie niskimi zarobkami pracowników socjalnych, zagrożeniem ich bezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności służbowych, odchodzeniem wykwalifikowanych kadr pracowników socjalnych, a także brakiem przestrzeni na realizację przypisanych zadań. Problemy te aktualne są także w 2020 r. W tym kontekście warto choćby wspomnieć o wynikach raportu Najwyższej Izby Kontroli (Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach, 2019), w którym wskazano m.in., że pracowników jest zbyt mało, są przeciążeni zadaniami, pracują w stresie, są nisko opłacani i często narażeni na agresję fizyczną lub słowną. Bywa że niektórzy podopieczni ośrodków uzyskiwali więcej w formie świadczeń z pomocy społecznej niż zarabiał pracownik socjalny. Ośrodki pomocy społecznej starają się prawidłowo organizować pracę, jednak liczba zadań własnych i zleconych gmin w tym obszarze przekracza ich możliwości kadrowe i finansowe. Niewątpliwym powodem do wstydu dla Państwa Polskiego, jest fakt, iż zarobki pracowników socjalnych należą do najniższych w Europie (Raport międzynarodowy - „Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie”, 2020). Okazuje się bowiem, że jeżeli uwzględnimy średni poziom wynagrodzeń pracowników socjalnych w relacji do płacy minimalnej i średniej wynagrodzeń dla wszystkich branż w danym, badanym kraju, to gorsze warunki płacowe występują tylko w Białorusi (!).

W tych okolicznościach, przyjęcie ww. ustawy, choć nie rozwiąże wszystkich wspomnianych problemów, pozwoli zapewnić przynajmniej pierwszy „oddech” środowisku pracowników socjalnych, którzy wykonując społecznie istotną i potrzebną pracę socjalną, szczególnie teraz tj. w okresie pandemii, nie mogli dotychczas liczyć na niezbędne decyzje. Mamy więc nadzieję, że wspomniana zmiana legislacyjna, będzie ważnym i pierwszym krokiem dla oczekiwanych zmian wprowadzonych dla wszystkich pracowników pomocy społecznej w Polsce.

Paweł Maczyński - przewodniczący PFZPSiPS

Skan dokumentu

    

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy