Pod nadzorem prokuratury we Włoszczowie i po zawiadomieniu Federacji, zostało wszczęte dochodzenie o przestępstwo dotyczące dyskryminowania pracowników Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej z uwagi na ich przynależność związkową, a także polegające na rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Sprawa dotyczy m.in. zwolnionych członków lokalnego związku zawodowego, którzy podnosili problem związany z przestrzeganiem w DPS zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii. W odpowiedzi Pani Iwona Wielgopolan (dyrektor) zwolniła funkcyjnych członków organizacji.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w zakresie naruszenia art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych tj.

Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W ww. sprawie trwa także kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy