Sąd Rejonowy w Wejherowie, po zawiadomieniu przez Federację Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), a następnie dokonanej kontroli i skierowaniu przez inspekcję wniosku o ukaranie – w wyroku nakazowym, uznał obwinioną dyrektor MOPS w Wejherowie za winną rażącego naruszenia prawa pracy w związku ze zwolnieniem przewodniczącego lokalnego związku zawodowego i wymierzył jej karę grzywny. Okazuje się więc, że sąd w pełni podzielił argumenty Federacji oraz PIP. Sąd stwierdził bowiem m.in., że na podstawie zebranych dowodów, okoliczności czynu i wina obwinionej nie budzą wątpliwości.

 

Przypominamy - Państwowa Inspekcja Pracy, po zakończonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, wniosła o ukaranie pracodawcy za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy z przewodniczącym lokalnej organizacji związkowej, a także zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu utrudniania działalności związku zawodowego. Stwierdzono także szereg nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa pracy i BHP. Z kolei Federacja złożyła wniosek o odwołanie Ww. z funkcji dyrektor MOPS.   

Jak się dowiadujemy - obwiniona złożyła sprzeciw od ww. wyroku nakazowego, a sprawa jej sprzeciwu zostanie rozpoznana jeszcze w lutym. Jednocześnie w sądzie toczy się sprawa o przywrócenie przewodniczącego naszej zakładowej organizacji związkowej do pracy.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy