Rada Ministrów przyjęła dziś projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Droga do parlamentu została więc otwarta, a w nim mamy nadzieję - przyjęcie zmian ponad partyjnymi podziałami i na co liczymy -  dodatkowe poprawki, które nie tylko doraźnie poprawią sytuację pracowników socjalnych.

 

Te już przyjęte zmiany zakładają, zgodnie z naszymi postulatami m.in:

🔶️wzrost dodatku terenowego
🔶️wprowadzoną ścieżkę awansu zawodowego
🔶️skrócenie terminu oczekiwania na pierwszy dodatkowy urlop z 5 do 3 lat
🔶️regularne szkolenia i pomoc psychologiczną w sytuacji zagrożenia
🔶️odświeżone zadania pracownika socjalnego
🔶️dodatek terenowy wyłączony z warunku płacy minimalnej
🔶️dodatek terenowy niezależny od wywiadów środowiskowych
🔶️uprawnienia do zawodu po ukończeniu studiów podyplomowych, co ważne jest dla osób których uprawnienia zakwestionowano

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy