Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zrzeszeni w zakładowej organizacji związkowej przystąpili do Federacji. Mamy nadzieję, że dzięki Waszej aktywności i nawiązanej współpracy - interesy zbiorowe pracowników socjalnych będą należycie reprezentowane. Życzymy Wam zadowolenia i wymiernych zysków we wspólnym tworzeniu Federacji. 

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach - to młoda organizacja, ale jej członkowie mają już spore doświadczenie związkowe. W dużym zakładzie pracy, jakim jest MOPR w Kielcach, stworzyła się zatem szansa, by interesy pracowników socjalnych wybrzmiały na nowo i z nową energią. Tym bardziej jest nam miło, że zaufaliście w tym zakresie Federacji.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy