Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która zakłada poprawę warunków pracy pracowników socjalnych. To nasz wspólny sukces i przełamanie wieloletniej niemocy. Intensywne działania Federacji i wielu zaprzyjaźnionych z nami organizacji, ogólnopolski protest pracowniczy oraz presja samych pracowników, przyniosły wymierny efekt. Nie spoczywamy jednak na laurach, tylko już przystępujemy do dalszej pracy, by poprawić los wszystkich zatrudnionych w pomocy społecznej. Ważny, ale nie jedyny krok został jednak wykonany, za co dziękujemy również pracownikom i kierownictwu Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS .

 

Presja i zorganizowane działania mają sens

O zmiany zabiegamy od kilkunastu lat. Od 2018 r. - w ramach Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej, który nagłośnił problemy naszego środowiska zawodowego i wymusił reakcję rządzących. Gdyby nie zorganizowane działania i protest (m.in. manifestacja przed MRIPS, Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej, Akcja „Pomoc Społeczna się wykrwawia”, petycja WRZOS, apel IFSW i EAPN Polska) – o naszej sytuacji byłoby nadal cicho.

Działania Federacji i zaprzyjaźnionych organizacji (m.in. Związku Pracowników Socjalnych z Łodzi, KZ NSZZ Solidarność przy ośrodkach pomocy w Gdańsku, Sopocie i Radomsku, OSAR), w które to działania włączyli się masowo pracownicy pomocy społecznej spowodowały m.in. nagłośnienie naszych postulatów przez media, a także stworzenie warunków dla dyskusji o naszych pomysłach. W efekcie - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła największe, jak dotąd badania sytuacji pracowników zatrudnionych w pomocy społecznej w Polsce. Po opublikowanym raporcie NIK, a także naszych własnych badaniach (m.in. w zakresie wynagrodzeń pracowników socjalnych w Europie) – dysponowaliśmy dodatkowymi argumentami w prowadzonych rozmowach z resortem rodziny.

Od ponad roku, dialog ten znacznie różni się od tego znanego nam z lat ubiegłych. Nie ukrywamy, że pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS, wraz z kierującą departamentem – Panią Justyną Pawlak oraz nowym kierownictwem resortu, poważnie potraktowali nasze pomysły, a rozmowy z Federacją były nie tylko prowadzone w życzliwej atmosferze, ale także znajdowały swoje konkretne przełożenie na proponowane zmiany legislacyjne. Warto podkreślić, że ustawa została przyjęta niemal ponad podziałami partyjnymi.

Federacja, pomimo satysfakcji z osiągniętych zmian, zdaje sobie sprawę, iż mogą one okazać się niewystarczające, by powstrzymać negatywne trendy i problemy, które dotyczą pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej. Działamy więc dalej i już szykujemy kolejne akcje zmierzające do następnych i niezbędnych zmian legislacyjnych.

Co zmienia ustawa?       

Przyjęte zmiany zakładają, zgodnie z naszymi postulatami m.in:

🔶️wzrost dodatku terenowego do 400 zł
🔶️wprowadzoną ścieżkę awansu zawodowego, z gwarancją podwyżki po uzyskaniu kolejnego stopnia awansu
🔶️skrócenie terminu oczekiwania na pierwszy dodatkowy urlop z 5 do 3 lat
🔶️regularne szkolenia i pomoc psychologiczną w sytuacji zagrożenia
🔶️odświeżone zadania pracownika socjalnego, w których akcentuje się działania profilaktyczne oraz diagnozę dokonywaną przez pracownika socjalnego
🔶️dodatek terenowy wyłączony z warunku płacy minimalnej
🔶️dodatek terenowy niezależny od wywiadów środowiskowych, a jedynie od świadczenia pracy socjalnej w środkowisku
🔶️uprawnienia do zawodu po ukończeniu studiów podyplomowych, co ważne jest dla osób których uprawnienia zakwestionowano (w sparwie minmum programowego dla studiów zostanie wydane stosowne rozporządzenie)

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy