Ustawa przenosząca realizację świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została podpisana przez Prezydenta i wczoraj opublikowana. Wejdzie w życie już z początkiem następnego roku. Kiedy pięć miesięcy temu podejmowaliśmy się obrony programu 500+ w samorządach, liczyliśmy na argumenty merytoryczne, które wezmą górę nad polityką. Oczywiście byli tacy, którzy podchodzili do naszych działań sceptycznie, ale gdybyśmy nie spróbowali ….

Historia działań

Zaczęliśmy od ankiety dotyczącej przewidywanych zwolnień, skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego w trzech województwach: lubuskim, podlaskim i śląskim. O wynikach tej ankiety informowaliśmy w naszych wcześniejszych przekazach. Dziękujemy wszystkim jednostkom, które zechciały nam odpowiedzieć.

Przygotowaną przez nas opinię dotyczącą zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przesłaliśmy do wszystkich posłów, następnie senatorów. Rozpoczęliśmy starania o spotkania lub choćby rozmowy telefoniczne z przedstawicielami każdej opcji politycznej. Udało nam się porozmawiać lub spotkać z przedstawicielami większości sił parlamentarnych, choć nie każdy parlamantarzysta był żywo zainteresowany losem ok. 9 tys. pracowników mogących stracić pracę. Dlatego tym bardziej doceniamy zaangażowanie Pań Posłanek: Magdaleny Biejat (Lewica) i Joanny Muchy (Polska 2050). To ich wystąpienia i dociekliwość podczas prac komisji sejmowej, ujawniły prawdziwe intencje, którymi kierował się ustawodawca.

Dużym zaskoczeniem i rozczarowaniem była dla nas z kolei postawa Posłanki - Pani Agnieszki Ścigaj. Wydawało się, że w  czasie prac w Komisji  Polityki Społecznej i Rodziny, ale również podczas wystąpień plenarnych, jest za utrzymaniem 500+ w samorządach, skoro sama z samorządowej pomocy społecznej się wywodzi, pracuje i zna jej realia. Na koniec jednak, jako przedstawicielka Koła Poselskiego Polskie Sprawy wraz z Posłem Zbigniewem Giżyńskim Pani Ścigaj zagłosowała za odrzuceniem weta Senatu.

W odpowiedziach na nasze zapytania w ramach dostępu do informacji publicznych, które już publikowaliśmy pojawiało się wiele sprostowań do wypowiedzi, które padały w Sejmie  np. o prowadzeniu przez MRiPS ankiet/sondaży w sprawie powodów nie zakładania kont bankowych przez odbiorców 500+. Ustawodawca jako swój sukces, a tym samym rekomendację do przejęcia realizacji 500+, podawał realizację 300+ ("Dobry Start"). Tym którzy pracowali przy 300+ nie umknęło jednak, że w analogicznym okresie samorządy były prawie na tym samym poziomie wykonania zadania. Niepokój może budzić jednak fakt, że na kilka milionów przyznanego obecnie tzw. "piórnikowego", tylko 1200 jest związana z tzw. opieką naprzemienną. Przekonujemy się, że "szybko i taniej" nie zawsze znaczy efektywnie i z poszanowaniem finansów publicznych.   

W przytaczanych przez nas odpowiedziach na interpelacje jednym ze stale przewijających się elementów był poniższy cytat:

„Konsekwencją zakończenia przez gminy i powiaty w 2022 r. realizacji programu „Rodzina 500+”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, będzie konieczność dokonania w gminach i powiatach odpowiednich zmian organizacyjno-kadrowych w jednostkach organizacyjnych realizujących dotychczas ww. program – decyzje o zakresie ww. zmian należeć będą do samorządów gminnych i powiatowych/jednostek organizacyjnych gmin i powiatów, będących pracodawcami pracowników samorządowych.”

Podziękowania Federacji:

Ponieważ do pracowników realizujących 500+ prawie nikt się obecnie nie przyznaje, PFZPSiPS chciała w tym miejscu z całego serca podziękować Wszystkim tym, którzy pracowali przy tym programie od momentu jego wdrożenia do jego zakończenia (tak, dla nas program się kończy 31.05.2022 r., ale już teraz wielu pracowników traci pracę) i w tzw. międzyczasie. Tym, którzy jeszcze parę lat temu dostawali listy pochwalne z Ministerstwa Rodziny za profesjonalizm, za sprawne działania, terminowe wypłaty świadczeń, a samorządowi włodarze "wygrzewali" się w blasku wypracowanego przez Was sukcesu, jeszcze raz - Dziękujemy.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy