Na wniosek Federacji, MRIPS przedstawiło interpretację dotyczącą rozumienia wyrażenia „ lub w zakresie pracy socjalnej” zawartego w art. 116 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. odnoszącego się do kierunku studiów, które uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

 

Resort rodziny wskazuje, że:

Nawiązując do pisma z dnia 06.05.2021 r., znak: PFZ/W/198/2021 i udzielonej odpowiedzi na to pismo, w odniesieniu do sformułowania: „lub w zakresie pracy socjalnej”, uprzejmie informuję, że zwrot „lub w zakresie pracy socjalnej” pozwala na poszerzenie grupy osób, które mogą wykonywać zawód regulowany pracownik socjalny. Jednak zdobyte wykształcenie na studiach „w zakresie pracy socjalnej” musi przygotowywać do wykonywania zawodu regulowanego pracownik socjalny. Kwalifikowanie studiów do danego zakresu odbywać się będzie na podstawie wskazania przez uczelnię w suplemencie do dyplomu zakresu, w jakim prowadzone było kształcenie na danym kierunku studiów. Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego pracownik socjalny będzie zależało od tego, czy uczelnia w suplemencie wykaże realizację programu przygotowującego do wykonywania zawodu.

Oryginalna wersja pisma

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy