Po raz kolejny – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził bezczynność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i zasądził od kierującej jednostką, którą jest Pani Aneta Mikuszewska – Sorn, zwrot kosztów postępowania na rzecz naszej organizacji.

 Jak ustalił Sąd, wniosek Federacji dotyczący programu „Wspieraj Seniora” nie został w ogóle rozpoznany przez organ i bez znaczącego wpływu dla rozstrzygnięcie sądu, miała powoływana przez skarżoną okoliczność, że według niej mail z zapytaniem publicznym miał rzekomo nie dotrzeć do organu. Jak bowiem wykazał Sąd – skoro wnioskodawca przedstawił dowód nadania wniosku, to po stronie organu należy takie skonfigurowanie skrzynki mailowej, by zapewnić prawidłowy odbiór wiadomości. Ryzyko nieodebrania lub nie odczytania wiadomości obciąża organ, a nie wnioskodawcę – zauważył skład orzekający.

W ww. wyroku potwierdzono również, że żądane informacje dotyczące realizacji programu „Wspieraj Seniora”, w tym wypłaconych dodatków z tego tytułu – stanowią informację publiczną, podlegającą udostępnieniu. Wyrok podlega zaskarżeniu.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy