Federacja podjęła działania związane z postulatem zrównania warunków wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS, PCPR) w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (JST). W tym celu wnosimy o zmianę rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, tak by ujednolicić kwoty oraz kategorie (tabele) zaszeregowania obu ww. grup pracowników.

W pismach adresowanych do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwracamy m.in. uwagę, że obecnie funkcjonujący podział w ww. rozporządzeniu jest dyskryminujący w stosunku do pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W ocenie naszej organizacji, obowiązująca regulacja stoi też w oczywistej sprzeczności z wyrażoną w art.18(3c)§1 Kodeksu pracy (k.p.) tj. zasadą jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pomimo więc, że ww. tabele zaszeregowania określają jedynie minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, to od wielu lat są przyczynkiem do dyskryminującego różnicowania przez jednostki samorządu terytorialnego, faktycznego poziomu uposażeń pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w stosunku do pracowników samorządowych urzędów.

W kolejnym piśmie do resortu prostujemy również najczęściej pojawiające się stereotypy, które powielane, w sposób nieuzasadniony doprowadziły do dyskryminującego i systemowego zróżnicowania wynagrodzeń ww. pracowników. Wyjaśniamy również, jaką rolę, uprawnienia i obowiązki, a także wymogi posiadają i muszą spełnić pracownicy JOPS w porównaniu z pracownikami urzędów.  

Ministerstwo zapewnia, że włączy powyższą kwestię w prace dotyczące zmian w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych. O postępach prac będziemy informowali. 

Przeczytaj pismo (postulat) Federacji do Ministerstwa

Przeczytaj odpowiedź Ministerstwa

Przeczytaj pismo wyjaśniające Federacji do MRiPS

Przeczytaj pismo MRiPS z 27.01.2022 r.    

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy