Z inicjatywy członkowskiego - Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej, Federacja wystąpiła do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej wzrostu wysokości dodatku terenowego.

To nie była zwykła konferencja. To było spotkanie pracowników socjalnych, o pracownikach socjalnych i dla pracowników socjalnych, którzy zdecydowanie zabrali głos w sprawie ich bezpieczeństwa, a także - jak wszystko na to wskazuje -wspólnie poszukują rozwiązań i mają pomysł na zmiany w ich zawodzie.

Za nami kolejne obchody Dnia Pracownika Socjalnego - święta, które stało się okazją zwrócenia uwagi na sytuację pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej w Polsce, a w wielu miejscach również sposobnością od podziękowań i życzeń składanych naszej grupie zawodowej.

Pomimo ekspresowych i pozbawionych konsultacji społecznych, prac nad rządowym projektem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin, która to ustawa po paru dniach procedowania, trafiła na biurko Prezydenta i została podpisana - Federacja postanowiła wyrazić swoje zaniepokojenie powierzeniem dodatkowego zadania asystentom rodziny.

W dniu 3.11.2016 r. Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniami w sprawie podjętych decyzji oraz działań w dwóch wcześniej sygnalizowanych przez nas kwestiach. 

Resort rodziny zgodził się z postulatem Federacji by w planowanych zmianach do ustawy o pomocy społecznej w zakresie procedury przyznawania zasiłku stałego, uprościć i usprawnić tryb przyznawania ww. świadczenia.

W chłodny czas gorąco witamy nowych członków Federacji - Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej "Zgoda" w Iławie oraz osoby i grupy pracowników, które przystąpiły do Federacji z Mazowsza za pośrednictwem naszego członkowskiego - Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej i Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin, oprócz wypłaty 4 tysięcy złotych dla kobiet, które zdecydują się urodzić dziecko upośledzone lub nieuleczalnie chore - zakłada, że koordynacją pomocy dla tychże rodzin zajmie się asystent rodziny.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19