MRPiPS uwzględniło 2 ze zgłoszonych 4 uwag Federacji w sprawie rozporządzenia dotyczącego stażu adaptacyjnego i egzaminu w procesie uznania kwalifikacji zawodowych w zawodzie pracownika socjalnego.

Federacja złożyła uwagi do sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za 2015 r. W sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego zasad wypłat środków pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a organizacjami partnerskimi nie wnosiliśmy uwag.

Pilne! Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW).

Pół roku od początku strajku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy walka o godne warunki pracy i przestrzeganie prawa przeniosła się na salę rozpraw sądowych i do siedziby prokuratury.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19