Prezydent Łodzi zwolniła dyscyplinarnie dotychczasową dyrektor łódzkiego ośrodka pomocy społecznej. Jednocześnie w prokuraturze toczy się postępowanie w sprawie z zawiadomienia dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Federacja otrzymała do konsultacji rządowy projekt zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Projekt zakłada uregulowanie na nowo zasad postępowania w przypadku złożenia wniosku o zasiłek stały przez osobę, która nie otrzymała jeszcze orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oczekuje na jego uprawomocnienie.

Federacja dotarła do podpisanego pomiędzy MRPiPS a Komendą Główną Policji - porozumienia określającego szczegółowe zasady udzielania przez policję asysty pracownikom socjalnym podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Publikujemy w całości ww. dokument.

W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”. 

W ubiegłym tygodniu w poznańskim sądzie rozpoczął się proces 49-latka, który w lutym br. zaatakował siekierą pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej w Margoninie. Sprawcy za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie.

Związkowcy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przystąpili do Federacji. Życzymy Wam by uczestnictwo we wspólnym projekcie naszej grupy zawodowej okazało się dla Was źródłem satysfakcji i wymiernych korzyści.

Federacja podpisała porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie współpracy na rzecz studentów kierunku pracy socjalnej.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19