Federacja otrzymała długo oczekiwaną odpowiedź na wystąpienie adresowane do Premier RP w sprawie wprowadzenia rządowego programu "Za życiem". Odpowiedzi w imieniu Pani Beaty Szydło udzielił resort rodziny.

Federacja otrzymała do konsultacji społecznych i zaakceptowała bez uwag rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.