Za nami ostatnie godziny 2016 r., w którym wiele działo się również w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Wybraliśmy dla Was – naszym zdaniem – najważniejsze wydarzenia minionego roku.

Resort rodziny w odpowiedzi na apel Federacji o ustawowe zwiększenie kwoty dodatku terenowego - stoi na stanowisku, że powyższa zmiana spowodowałaby obciążenie finansowe dla budżetów samorządów. Jednocześnie Ministerstwo wskazuje ten sam samorząd jako właściwy do rozpatrzenia postulatów finansowych naszej grupy zawodowej.

Federacja otrzymała odpowiedź z MRPIPS w sprawie danych regionalnych podmiotów, które według założeń, miały udzielać pracownikom - pomoc psychologiczną oraz prawną w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. Resort rodziny, pomimo zapewnień iż każde z województw zadeklarowało udostępnienie takiego wsparcia na poziomie powiatów - nie dysponuje jednak ich bazą teleadresową. 

Trwa dramat cywilów w Syrii, w tym w oblężonym Aleppo, w którym - jak donoszą media - cały czas dochodzi do aktów zbrodni skierowanych wobec miejscowej ludności. Na początku miesiąca po ataku z powietrza, zginął również Anas al-Basha - pracownik socjalny uczestniczący w misji niesienia pomocy dzieciom, które straciły rodziców w wyniku toczących się walk - informuje na swojej stronie IFSW.

W dniu 09.12.2016 r., zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Federacją a Uniwersytetem Jagiellońskim, odbyły się zajęcia dla studentów kierunku Praca Socjalna prowadzonego w Instytucie Socjologii.

Wracamy do sytuacji w Piątnicy, gdzie – jak przypominamy – wójt zwolnił kierownik miejscowego OPS dzień po tym, jak zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, została ona przywrócona do pracy. Od tego czasu poznajemy coraz to nowe okoliczności dotyczące sytuacji w piątnickim samorządzie oraz pomocy społecznej. Trzy z nich stały się przedmiotem skargi skierowanej przez Federację do Rady Gminy. Z jakim efektem? Obejrzycie i przeczytajcie.

Logowanie

Strefa członkowska widoczna wyłącznie dla członków Federacji. Zaloguj się przy użyciu otrzymanych danych lub skontaktuj z administratorem.

Relacja [2018-2019]