Dokumenty

Najważniejsze dokumenty Federacji - statut, deklaracja, korespondencja, wystąpienia i stanowiska w ważnych sprawach. Wszystko w jednym miejscu.

Uwaga ! Archiwalne dokumenty Federacji obejmujące okres od 2013 do listopada 2015 r. dostępne są na stronie ZZP OPS Ursynów oraz naszym profilu facebook.

Statut Federacji

Deklaracja przystąpienia do PFZPSiPS

Kodeks Etyczny PFZPSiPS

Globalna definicja pracy socjalnej (IFSW PL)

2017

Odpowiedź MRPiPS w sprawie rządowego programu "Za życiem"

2016

Stanowisko MRPiPS w sprawie zwiększenia kwoty dodatku terenowego

Pismo do wojewodów o udostępnienie danych podmiotów świadczących pomoc dla pracowników socjalnych

Informacja MRPiPS o podmiotach świadczących pomoc dla pracowników socjalnych

Postulat Federacji dotyczący zwiększenia wysokości dodatku terenowego

Pismo MRPiPS w sprawie dotacji do dodatków terenowych w 2016

Opinia Komendy Głównej Policji w sprawie legitymowania pracowników socjalnych

Stanowisko (apel) do mediów w sprawie nazewnictwa w systemie pomocy społecznej

Opinia Federacji dotycząca zmian w ustawie o pomocy społecznej (zasiłek stały)

Pismo Federacji do Komendanta Głównego Policji w sprawie legitymowania pracowników socjalnych

Opinia Federacji do Sprawozdania POPŻ (2015)

Opinia Federacji do projektu rozporządzenia w sprawie superwizji

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Opinia Federacji w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

Opinia Federacji w sprawie projektu programu Rodzina 500 plus

2015

Pismo z MRPiPS w sprawie łączenia lokalnych strategii

Opinia MRPiPS z dnia 02.12.2015 r. w sprawie ingerencji samorządu w postępowania dotyczące przyznania pomocy

 

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania