Pismem z dnia 02.12.2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało na prośbę Federacji opinię w sprawie granic ingerencji organów gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, radnych) w postępowania dotyczące przyznawania pomocy oraz w upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 

Prośbę o interpretację prawną skierowaliśmy w związku z prowadzoną interwencją w jednej z gmin, natomiast postanowiliśmy ją upublicznić z uwagi na docierające do nas coraz liczniejsze sygnały z innych miejsc Polski, a dotyczące m.in. wysuwanego wobec pracowników jednostek pomocy społecznej - żądania umożliwienia wglądu w indywidualne akta klientów, kierowania wytycznych co do sposobu prowadzenia postępowań oraz ich rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję, że powyższa opinia będzie wsparciem dla Was w tych sytuacjach.  

Przeczytaj opinię MRPiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy