Wiceprzewodniczący Federacji, na zaproszenie Dr hab. Huberta Kaszyńskiego (Uniwersytet Jagielloński) w dniach 8-9.12.2105 r. gościł na zajęciach w dwóch krakowskich uczelniach. Był to kolejny element działań PFZPSiPS adresowany do studentów pracy socjalnej w Polsce.

Przedstawiciel Federacji w ramach otwartego konwersatorium, głównie dedykowanego dla studentów I i II roku pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UJ - poprowadził warsztat dotyczący organizowania się środowiska zawodowego pracowników socjalnych, idei powołania Federacji, uzwiązkowienia, a także oczekiwanych przez studentów zmian zarówno w samym zawodzie, pracy socjalnej, jak i w systemie pomocy społecznej. Otwarta dyskusja dotyczyła warunków pracy i świadczenia pracy socjalnej, a także metod dochodzenia do postulowanych zmian. Po raz kolejny środowisko studenckie silnie zaznaczyło oczekiwania związane z odbiurokratyzowaniem pomocy, rozdziałem pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom socjalnym, budowaniem pozytywnego wizerunku pracowników socjalnych w mediach oraz właściwych warunków płacowych.

Poproszono także studentów by wskazali - co sama Federacja może i powinna zrobić dla nich. Wybrane losowo wypowiedzi z kilkudziesięciu zapisanych - prezentujemy poniżej.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Dr hab. Hubertowi Kaszyńskiemu za wystosowane zaproszenie, a studentom UJ za kolejne pełne dobrej energii, inspiracji i wartościowych uwag - spotkanie. Mamy nadzieję na kolejne :)

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy