Nadal nie ma porozumienia w sprawie wszczętych sporów zbiorowych w GOPS w Wierzbicy. Strajk pracowników miejscowego Ośrodka może ulec rozszerzeniu - zapowiedział podczas spotkania z radnymi Gminy Wierzbica - Wiceprzewodniczący PFZPSiPS. 

W dniu 30.11.2015 r. przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników w Wierzbicy oraz Federacji usiłowali się spotkać zarówno z p.o. kierownika GOPS, jak i wójtem Wierzbicy. Pani kierownik, pomimo zapowiedzi przyjazdu związkowców, nie znalazła czasu na spotkanie tłumacząc się koniecznością złożenia zeznań na wystawione wezwanie policji; wójt Wierzbicy - jak poinformowała jego sekretarka - nie był obecny w urzędzie. Delegację związkową przyjęli natomiast radni z komisji społecznej oraz sekretarz gminy, która wobec konieczności przełożenia przez Federację zapowiedzianego spotkania w dniu 05.01.2016 r., wyraziła wstępną deklarację spotkania ze stroną związkową w dniu 08.01.2016 r. Także radni gminy zapowiedzieli zwołanie nadzwyczajnej sesji rady w dniu 07.01.2016 r. 

Strona związkowa prowadzi strajk dotyczący wzrostu wynagrodzeń w GOPS, drugi spór zbiorowy jest natomiast prowadzony w związku z działaniami pracodawcy wymierzonymi przeciw prawom i wolnościom związkowym (represje, ignorowanie żądań składanych w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a ostatnio również podważanie wyboru społecznej inspekcji pracy itd.).

Sytuacja w GOPS jest bardzo napięta i grozi dalszym paraliżem dla udzielanej pomocy mieszkańcom, co jednak nie skłania na razie miejscowych włodarzy do natychmiastowego rozpoczęcia dialogu.

Być może przełomowy okaże się przyszły tydzień, na który zaplanowano rozmowy z radnymi oraz organami wykonawczymi gminy, pod warunkiem jednak że w tym czasie nie dojdzie ze strony pracodawcy do eskalacji pozaprawnych działań wobec strajkujących pracowników.  

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy