Przyczyny Protestu

Bezpośrednią przyczyną podjęcia kroków zmierzających do protestu jest wieloletnie ignorowanie i lekceważenie postulatów środowiskowych. Tragiczna sytuacja pracowników pomocy społecznej została opisana m.in. w: raporcie Najwyższej Izby Kontroli (2019), raporcie "Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie" (2020), publikacji „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha.” (2016) oraz raporcie "Barometr zawodów"  

Organizatorzy Protestu

Organizatorem Protestu jest Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP), w skład którego obecnie wchodzą/ły ogólnopolskie i lokalne organizacje związkowe i społeczne zrzeszające pracowników pomocy społecznej. Obecnie Komitet Protestacyjny tworzą:

- Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
- Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łodzi

Postulaty protestacyjne 

Postulatami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego są/były m.in. następujące żądania:

  1. Przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych zmian legislacyjnych ujętych w dokumencie „Propozycje zmian legislacyjnych dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników socjalnych”, a przekazanych przez PFZPSiPS Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 12.03.2018 r.
  2. Przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących zawodu asystenta rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a przekazanych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (pkt. 7 i 8);
  3. Przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych zmian w systemie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych, a przekazanych przez PFZPSiPS Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 16.04.2018 r.
  4. Wstrzymanie procedowania projektu opracowywanego przez Narodową Radę Rozwoju – Sekcję Polityka społeczna, rodzina pt. Rozwój i koordynacja usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych. Wyjściowe założenia prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej i przeprowadzenie pełnych uzgodnień ze Stronami niniejszego Porozumienia w zakresie objętym ww. dokumentem.
  5. Zrównanie oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, a określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (ujednolicenie tabel).
  6. Przeprowadzenie i wdrożenie zmiany legislacyjnej polegającej na wyłączeniu dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym dodatku terenowego ze składowych wliczanych do spełnienia warunku pensji minimalnej.
  7. Dodatkowe postulaty z 2019 r.

Objaśnienia: zrealizowane, częściowo zrealizowane, nie zrealizowane, nieaktualne

Jak dołączyć do Protestu? (organizacje związkowe i społeczne)

Sygnatariusze porozumienia zapraszają inne organizacje społeczne do włączenia się w organizowany Protest Pracowników Pomocy Społecznej. Więcej informacji, jak dołączyć do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego udzielamy drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak dołączyć do Protestu (osoby indywidualne)

Strony Porozumienia apelują do Wszystkich, w tym niezrzeszonych pracowników jednostek pomocy społecznej (m.in. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników świadczeń rodzinnych i obsługi, pracowników ośrodków wsparcia oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także pozostałych pracowników zatrudnionych w obszarze publicznego i pozarządowego sektora pomocowego) o pełną mobilizację i aktywne wsparcie działań. Informacja o działaniach protestacyjnych, do których możecie dołączyć będzie przekazywana na bieżąco w serwisach internetowych organizatorów. Liczymy na Wasze poparcie i determinację, od których zależy powodzenie całej akcji.

Chcesz brać udział w Ogólnopolskim Proteście skontaktuj się z Nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najbliższe wydarzenie protestacyjne - obecnie nie jest planowane

Dotychczasowe newsy dotyczące Protestu (chronologicznie) 

2018

Ministerstwo odrzuca postulaty środowiska!

Powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjny!

Protestujący w liście do Minister Rafalskiej

Ministerstwo przerywa milczenie

Minister Rafalska: Idźcie do samorządu

Minister ponownie apeluje do samorządów

NSZZ Solidarność dołącza do Protestu

Pracownicy Naukowi UG popierają Protest

Historyczny Protest Pracowników Pomocy - Pikieta 12.10.2018 r.

Ministerstwo nadal zwodzi protestujących

Relacja z Czarnego Tygodnia w Pomocy Społecznej (19-23.11) LIVE

Przedstawiciel Federacji bojkotuje rządowe obchody 21.11

Prezydent RP "dolewa oliwy do ognia"

Protest przed biurem E.Rafalskiej

EAPN Polska popiera protest pracowników

Realizacja postulatu z "haczykiem"


2019

Pomoc Społeczna się wykrawia 

Wasze nowe postulaty złożone

OKP: jest zielone światło dla strajku

List otwarty do Premiera

W co gra Ministerstwo?

Będą jednak rozmowy z Ministerstwem

Fiasko rozmów przed strajkiem

Włącz się w Strajk

Strajk Pomocy tematem dnia w mediach

Wywiady z przewodniczącym ws. strajku

Prostujemy wypowiedzi minister w/s strajku

Skandaliczna wypowiedź minister

Dla kogo 20% podwyżki?

Informacja o strajku w każdej gminie

Gratulujemy i oczekujemy konkretów od nowej minister

IFSW z apelem do polskich władz

Nie będzie zapowiadanych zmian w zawodzie

Spotkanie z kierownictwem resortu

Apel do nowej Minister

Druzgocący raport NIK o warunkach pracy pracowników socjalnych


2020

Apel WRZOS w/s pracowników socjalnych

Mniej pracowników socjalnych, większe potrzeby pracodawców

Niepewny los zmian dla pracowników socjalnych

IFSW o sytuacji pracowników socjalnych w Polsce

Nie dla cięć w pomocy społecznej

Będzie wzrost dodatku terenowego i oczekiwane zmiany w ustawie 

Nasze uwagi do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Mozolne prace nad zmianami (AR, ŚR i ŚW)

Raport - Pracownicy socjalni na szarym końcu wynagrodzeń w Europie

Apel do Premiera przed Dniem Pracownika Socjalnego 


2021

Rada Ministrów za zmianami w pomocy społecznej

Sejm za zmianami dla pracowników socjalnych

Już tylko podpis Prezydenta 

Ustawa podpisana - zmiany wchodzą w życie

Rozporządzenie o wywiadzie opublikowane

Reagujemy na zmiany dotyczące 500+


 2022

Stop dyskryminacji płacowej w samorządzie (działania Federacji)

 

Kontakt dla mediów w/s Protestu

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: +48 784212222

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy