Pilne Jest porozumienie pomiędzy stroną związkową, a władzami miasta Łodzi oraz pracodawcą. Od jutra strajkujący wracają do pracy, a pracownicy łódzkiego Ośrodka otrzymają podwyżki. 

Zdecydowanym sukcesem zakończył się ponad miesięczny strajk pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W myśl podpisanego porozumienia najgorzej zarabiający już w tym roku otrzymają 550 zł podwyżki, a pozostali 300 zł do podstawy pensji. Od przyszłego roku kwota wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych ma wzrosnąć minimum o 200 zł. Na tym jednak nie koniec. Strajkujący wynegocjowali wzrost ekwiwalentu za używanie odzieży do 800 zł z obecnych 300 zł. Strona związkowa zapewniła sobie również wpływ na wysokość przyznawanych premii. 

Istotą prowadzonego sporu były również zgłoszone postulaty niefinansowe dotyczące organizacji pracy oraz warunków lokalowych. Pracodawca zobowiązał się m.in. do wprowadzenia pracy w systemie zadaniowym w jednej z fili, zrezygnował z obowiązku każdorazowego wypisywania się rano pracowników przed wyjściem w teren i ich powrotu po zakończonej pracy do siedziby MOPS, a także podjął zobowiązanie wprowadzenia zmian w infrastrukturze i budynkach zajmowanych przez pracowników, tak by ich praca była bardziej komfortowa i bezpieczna. Na tych zmianach skorzystają również mieszkańcy Łodzi - klienci pomocy społecznej.

Sukcesu by nie było, gdyby nie zdeterminowana, odważna i wytrwała grupa pracowników strajkujących, która kosztem braku wynagrodzeń za okres strajku, postanowiła walczyć o wspólne wartości i warunki pracy wszystkich zatrudnionych w MOPS w Łodzi. Jesteśmy również przekonani, iż strajkujący dali dziś znakomity przykład pracownikom pomocy społecznej w całej Polsce, iż korzystne zmiany w naszej grupie zawodowej są możliwe, a wspólne działanie i organizowanie się stanowi najlepsze narzędzie do osiągnięcia tego celu.

W imieniu pracowników pomocy społecznej w Polsce dziękujemy Wam za ten wzór dbania o dobro naszej grupy zawodowej. Gratulujemy sukcesu wszystkim strajkującym, a podziękowania za wytrwałe i racjonalne negocjacje - Zarządowi ZZPS.       

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy