W dniu 22.02.2016 r. przedstawiciele Federacji na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP - spotkali się z przedstawicielami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, w tym Dyrektor Biura - Panią Grażyną Wereszczyńską.

Podczas rozmowy poruszono kwestię możliwego włączenia się Federacji w działania Kancelarii Prezydenta związane z szeroko rozumianą polityką społeczną. Poświęcono również czas na rozmowę dotyczącą pracowników socjalnych oraz pozostałych pracowników pomocy społecznej - zasygnalizowano obciążenie nowymi obowiązkami, wskazano na zagrożenia wynikające z braku odpowiedniego czasu na świadczenie pracy socjalnej. W tym kontekście przedstawiciele Federacji wyrazili oczekiwanie podjęcia prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego, a także zmian legislacyjnych ograniczających interwencyjną rolę pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP byli szczególnie zainteresowani kwestią udziału pracowników socjalnych w tzw. "odbieraniu dzieci" na polecenie Sądu. Zgodnie ze wspólnie wyrażonym poglądem - udział pracowników socjalnych (zamiast kuratorów) w czynności odbierania dzieci, nie pozwala później na efektywną pracę z tymi rodzinami w zakresie ewentualnego powrotu małoletnich do środowiska rodzinnego. 

Ustalono, że Federacja zostanie włączona do działań Kancelarii na zasadzie organizacji eksperckiej (doradczej), a także nasza organizacja przedstawi w formie pisemnej - postulaty i zagadnienia do dalszej dyskusji, które mogłyby usprawnić system pomocy społecznej.

Dzisiejsze spotkanie traktujemy jako część etapu wyrażania potrzeb naszego środowiska zawodowego, również w kontekście profesjonalnego udzielania pomocy, a także budowania społecznej odpowiedzialności za system wsparcia i kształtowania odpowiedniej rangi dla zawodów pomocowych.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy