Strony sporu w Wierzbicy na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wspólnie zgodziły się na wyznaczenie mediatora, o którego powołanie wniesie teraz Rada.

W dniu 07.03.2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie WRDS m.in. z udziałem Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa. Zarówno strona związkowa, jak i władze gminy w Wierzbicy miały kolejną szansę przedstawić swoje stanowiska w sprawie trwającego już ponad dwa miesiące konfliktu.

Wójt Gminy Wierzbica oraz obecna na spotkaniu p.o. kierownika GOPS odrzucili natomiast kompromisową propozycję Federacji by umożliwić powrót do pracy strajkującym pracownikom, w tym przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Związku, zwolnionych uprzednio za udział w akcji strajkowej. 

W tle sporu prowadzone jest postępowanie prokuratorskie dotyczące utrudniania działalności związkowej, w którym przekazane zostały organom ścigania nowe materiały. W marcu br. rozpoczną się również pierwsze sprawy sądowe o przywrócenie do pracy strajkujących pracowników.

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy